GİZLİLİK POLİTİKASI

TUĞRAN ENERJİ A.Ş., bu web sayfası kullanıcılarının gizlilik haklarını kabul eder ve buna saygı gösterir. Hakkınızda bize vereceğiniz bilgilerle ilgili olarak TUĞRAN ENERJİ A.Ş. sorumlu bir tutum sergileyecektir. (*) TUĞRAN ENERJİ A.Ş.’nın veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak, (**) yasal veya düzenleyici gereksinimlere uymak adına gerekli görülen veya tavsiye niteliği taşıyan açıklamaların yapılması da dâhil olmak üzere yürürlükteki yasalarca izin verilmesi veya gerekli görülmesi halinde TUĞRAN ENERJİ A.Ş., bu kişisel bilgileri saklama veya ifşa etme hakkına sahiptir. Ancak TUĞRAN ENERJİ A.Ş. onay beyanınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır; buna karşın diğer taraflar için web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplama ve/veya sağlama hakkına sahip olacaktır. TUĞRAN ENERJİ A.Ş., 18 yaş altındaki kullanıcıları ile ilgili herhangi bir kişisel veri toplama niyetinde değildir. Web sayfasının belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu sayfa içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup TUĞRAN ENERJİ A.Ş., bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir. Lütfen aşağıdaki Bağlantıyı inceleyiniz. Bu gizlilik beyanı sadece TUĞRAN ENERJİ A.Ş. tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.

BAĞLANTI

Kolaylık sağlamak açısından bu web sayfası içerisinde TUĞRAN ENERJİ A.Ş. tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde TUĞRAN ENERJİ A.Ş. ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda TUĞRAN ENERJİ A.Ş. bu sayfaların gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde TUĞRAN ENERJİ A.Ş.’niKALn sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.

TOP